خدمات اینترنتی

آماده سازی TOEFL iBT

دوره Vocabulary پيش نياز اول تمام دوره ها و بعد از آن Listening پیش نیاز Speaking & Writing است . برای شرکت در دوره ها باید در سطح Pre-Intermediate 4 باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary 10 دو روز در هفته 160،000 تومان
Reading 10 دو روز در هفته 160،000 تومان
Listening 10 دو روز در هفته 160،000 تومان
Speaking 10 دو روز در هفته 160،000 تومان
Writing 10 دو روز در هفته 160،000 تومان

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12